Photographs from the L.H. Jeffery Archive
  Index and Overview  

The Gallery is arranged as follows:

1A. Topographic: identified

Greece

Aigina, Aitolia, Amphipolis (lion), Anta, Argos

Athens (Acropolis, Parthenon)

Athens (Acropolis, other)

Athens (views of Acropolis)

Athens (Arch of Hadrian, Hephaisteion, Kerameikos)

Athens (Theatres of Dionysos and Herodes Atticus)

Athens (Other)

Chalkis, Chios, Corfu, Corinth

Delphi

Damala, Galata

Marathon

Mycenae

Mykonos, Naxos, Nemea

Olympia

Mt. Olympus, Parga, Poros

Rhodes

Sikyon, Siphnos

Sounion, Sparta, Tenos, Thasos, Thera, Tiryns

 

Turkey:

Bursa (formerly Broussa), Çekirge, Ephesus, Klazomenai

Kyme, Pitane (Çandarli), Priene, Sardis, Mt. Sipylus, Magnesia in Sipylus, Smyrna, Troy

Istanbul

 

1B: Topographic: unidentified

 

2. Ethnographic photographs of people and activities

 

3. Art and Architecture

 

Introduction  |  Gallery Index  |  Poinikastas Home  |  First Images